Świadczenie 500 plus przyznane do końca maja 2021r.

logo programu Rodzina 500+Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje, iż uprawnienie do świadczenia wychowawczego (500 plus)  na wnioski składane od lipca 2019r. zostało ustalone do dnia 31.05.2021r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres  2021/2022 w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną przyjmowane będą od dnia 1 lutego 2021r., drogą tradycyjną od dnia 1 kwietnia 2021r.