Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od dnia 03-08-2020r. w godzinach
7:30-17:00 przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2020/2021 oraz wnioski
o świadczenie „Dobry start”.

Informujemy również, iż od dnia 01.07.2020r. wnioski o wskazane powyżej świadczenia można składać:
• w wersji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal,
• za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego “emp@tia” pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ ,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie wnioski o świadczenie Dobry start),
Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Ponadto informujemy:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami :
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
• od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
• od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
• od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
• od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku.