Konkurs plastyczny pod nazwą „ NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017–2021 oraz w związku
z Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy obchodzonym 2 października, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dotyczący interpretacji hasła „NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!”

Działanie objęte jest patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubek.

Konkurs skierowany jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych ( I kategoria ) i klas IV – VIII szkół podstawowych ( II kategoria ) z terenu Gminy Włoszczowa.

Konkurs ma na celu:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.

2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy.

3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji, wynikających z występowania przemocy.

Zachęcamy dzieci z terenu Gminy Włoszczowa do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Prace należy składać u wychowawców szkolnych lub w siedzibie OPS Włoszczowa
do 30 października 2020r. Szczegóły u pracownika socjalnego pod numerem telefonu 41 3943261.

Załączniki