Usługa tłumacza języka migowego

Informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego.

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się podaje się do publicznej wiadomości, że Urząd Gminy Włoszczowa bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

elektronicznie na adres e-mail: a.malinowska@gmina-wloszczowa.pl
za pośrednictwem platformy ePUAP,
faksem na numer 41 394 26 69,
osobiście w Urzędzie Gminy Włoszczowa ul. Partyzantów 14 (pok. 31, II piętro) w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00,
pocztą na adres Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
osobiście w punkcie podawczym na parterze Urzędu.