Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2021

„Dopłata do czynszu”- pomoc dla najemców i podnajemców uprawnionych do dodatku mieszkaniowego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania wskazanym najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Przedmiotowa pomoc skierowana jest do najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do 31.03.2021r.

Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Ze względów na panującą pandemię preferowany jest kontakt telefoniczny. Numery kontaktowe do OPS 41 39 44 009, 41 39 43 261.

Od 1 lutego 2021r. rusza nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 Plus) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

logo - Rodzina 500+
logo – Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż w związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy niebawem kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. również drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. stanowi podstawę do przyznania i wypłaty świadczenia z wyrównaniem od miesiąca czerwca.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w poniżej wskazanych terminach:
złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

  • złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
  • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  • z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
  • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Do góry

Skip to content