Jesteś tutaj:

Miesiąc: marzec 2021

Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych

Informujemy Państwa, iż zaistniała konieczność zmiany Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Do dnia 31 marca 2021 roku funkcję tę pełniła Pani Dominika Jankowicz. Od dnia 01 kwietnia 2021 roku funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Robert Łabuda. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 9 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie przyjętego Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ) zarządzam, co następuje:

Więcej „ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021”

Do góry

Skip to content