Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2022

Dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podwyższone dofinansowanie może wynieść odpowiednio:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłata wówczas stanowi różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Wnioski można składać do dnia 31 października 2022 r.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. Natomiast dla wniosków złożonych od dnia 01.02.2022r. jednorazowa wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kwestionariusz wniosku o przyznanie dodatku osłonowego ( do pobrania )

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Ogłoszenie

Informujemy, że 07.01.2022 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie będzie nieczynny w zamian za dzień 01.01.2022r (sobota).

Do góry

Skip to content