Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2023

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1 410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. 

W ramach Programu będą realizowane następujące operacje:

Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących

Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji

Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne

Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu

Konkurs na wybór organizacji partnerskich uczestniczących w Programie ruszy w 2023 roku.

Od dnia 11 października 2023r. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie będzie kwalifikował osoby do Programu 2023 i wydawał skierowania osobą uprawnionym do otrzymania wyżej wymienionej pomocy. Ubiegając się o skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności.

Więcej informacji o Programie na poniżej wskazanej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi przygotowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

https://forms.gle/vz6cfueJNnfYtR6e7

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.
Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!.

Do góry

Skip to content