Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

Program – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania na realizację ww. Programu dla Gminy Włoszczowa wynosi 51.900 złotych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 52.938 złotych.

Więcej „Program – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej””

Załączniki

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

z dnia 10 maja 2021 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.18.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów do odwołania zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania
  w zakresie obsługi interesantów.
 3. Przepisu pkt 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;

2)osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3)osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 1. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi jego zmianami.
 1. Obowiązek, o którym mowa w pkt 4 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
 2. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

 

MAJOWA KAMPANIA SPOŁECZNA – Dziecko w „sieci”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje kampanię społeczną pn. Dziecko w „sieci”. Realizacja przewidziana jest na miesiąc maj w związku z Dniem bez komputera , który obchodzony był 3 maja.

Nowoczesne urządzenia typu komputer, tablet, smartfon stały się elementem codzienności dla współczesnych dzieci, szczególnie w okresie nauki zdalnej. Nie od dziś wiadomo, że nadmierne spędzanie czasu przez dziecko przed komputerem nie wpływa na niego dobrze. Dostęp do internetu stwarza zagrożenie dla dziecka poprzez jednocześnie łatwy dostęp do istniejących w nim różnych szkodliwych treści (np. przemoc, pornografia, wulgaryzm, okrucieństwo, agresja, drastyczne sceny itp.). Dlatego też wychodząc naprzeciw aktualnym problemom Ośrodek poprzez realizację kampanii chce wesprzeć rodziców i ich dzieci poprzez:

 • podniesienie świadomości rodziców i ich dzieci na temat ryzyka kontaktu dzieci ze szkodliwymi treściami w internecie,
 • zacieśnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami poprzez zwrócenie uwagi na inne formy spędzania czasu wolnego,
 • przybliżenie rodzicom zjawiska uzależnienia dzieci od internetu.

Więcej „MAJOWA KAMPANIA SPOŁECZNA – Dziecko w „sieci””

Do góry

Skip to content