Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2020

Paczki żywnościowe

W dniu dzisiejszym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie przekazali paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin i osób samotnych z terenu Gminy Włoszczowa. Paczki zostały przygotowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta dzięki wsparciu lokalnych firm. Przygotowano ok. 70 paczek. Szczególne podziękowania dla:
– Masarnia Maciej Pierzchnica
– Masarnia Marek Suliga
– Cukiernia Cezary Migoń
– Cukiernia Krzysztof Musiał
– Hurtownia Sad Dawid Piechota

Boże Narodzenie 2020

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
spełnienia marzeń i wielu sukcesów
w Nowym Roku 2021
w imieniu pracowników
oraz własnym

życzy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

we Włoszczowie

Marta Grabiec

Boże Narodzenie 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i wielu sukcesów w Nowym Roku 2021 w imieniu pracowników oraz własnym życzy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Marta Grabiec Boże Narodzenie 2020

Załączniki

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.28.2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2020 roku w zamian za święta przypadające w soboty informujemy, że dzień 24 grudnia  2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie , w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota) święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

 

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków
do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021, który adresowany jest do:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne
  do wyżej wymienionego.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14
do dnia 22 grudnia 2020r.
Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami
OPS Włoszczowa pod numerem (41) 39-43-261.
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.16.2020.JC – Świadczenie w 2021 r. Specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2020-12-21 – Dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Włoszczowa, dnia 03-12-2020r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.16.2020.JC

 

Gmina Włoszczowa  – Ośrodek  Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez   Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na   wykonanie zamówienia w zakresie:

ŚWIADCZENIE W 2021 R. SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Postępowanie prowadzone jest na podstawie par.  5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, dla których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Dyrektora OPS nr 12/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm.

 1. Zamawiający

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 1. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

Więcej „Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.16.2020.JC – Świadczenie w 2021 r. Specjalistycznych usług opiekuńczych w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem i psychologiem

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuję, iż w związku z realizowaną Kampanią Społeczną „NIE TKWIJ W NIEMOCY, STAW CZOŁO PRZEMOCY” w miesiącu grudniu 2020r. i styczniu 2021r. odbędą się bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem.

W ramach konsultacji specjaliści ( psycholog i prawnik) udzielą bezpłatnych porad osobom
i rodzinom dotkniętym przemocą i narażonym na przemoc z terenu Gminy Włoszczowa.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 39 43 261 lub bezpośrednio w siedzibie OPS Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14, w godz. od 7.30 do 15.30
w celu ustalenia terminu konsultacji.

Załączniki

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.15.2020.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

2020-12-21 – Dodano: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Włoszczowa; 02.12.2020r.

 Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.15.2020.JC

Gmina Włoszczowa  – Ośrodek  Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez   Dyrektora  Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na   wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH   w:

1/ schronisku dla osób bezdomnych,

2/ schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3/noclegowni, 

4/ogrzewalni.

 

Postępowanie   prowadzone jest   na podstawie    par.  5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, dla których wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 30 000 euro – Zarządzenie Dyrektora OPS  nr 12/2010 z dnia 31.12.2010r. ze zm.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 1. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Więcej „Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.15.2020.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych”

Załączniki

Do góry

Skip to content