Jesteś tutaj:

Kategoria: Opieka Wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie planuje przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Wsparcie realizowane ma być poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie do dnia 13 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 41 39 44 009 / 41 39 43 261 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu wsparcie w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu:

117 504,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu:

117 504,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

marzec 2023 r.

Więcej „„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023″

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się z opieką nad osobą niepełnosprawną, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul Partyzantów 14, do dnia 8 listopada 2022r.
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Włoszczowa pod numerem telefonu 604 586 830.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu: 78 336,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 78 336,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu: marzec 2022 r.

Więcej „„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022”

Załączniki

Do góry

Skip to content