Jesteś tutaj:

Kategoria: Opieka Wytchnieniowa

Ruszył Program Opieka Wytchnieniowa

W  dniu 18 marca w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy zlecenie z opiekunami w ramach realizacji rządowego Programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2024. To już trzeci rok z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje to zadanie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Gmina Włoszczowa wnioskowała o większe środki jednakże na ten rok otrzymaliśmy kwotę 137 038,02 zł.

Wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania będzie objętych 17 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa”  kierowany jest do członków rodzin i opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Co ważne, uczestnik programu ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej. Za realizację usługi uczestnik nie ponosi odpłatności.

Załączniki

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie planuje przystąpić do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

Wsparcie realizowane ma być poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osoby zainteresowane ww. formą wsparcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Włoszczowie do dnia 13 listopada 2023 r. osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 41 39 44 009 / 41 39 43 261 w godz. od 7:30 do 15:30.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu wsparcie w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie przystąpił do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu:

117 504,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu:

117 504,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

marzec 2023 r.

Więcej „„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023″

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się z opieką nad osobą niepełnosprawną, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul Partyzantów 14, do dnia 8 listopada 2022r.
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Włoszczowa pod numerem telefonu 604 586 830.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu: 78 336,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 78 336,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu: marzec 2022 r.

Więcej „„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022”

Załączniki

Do góry

Skip to content