Jesteś tutaj:

Miesiąc: kwiecień 2017

Świadczenie Za życiem – informacje

za zyciemUstawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa szereg uprawnień przysługujących kobiecie w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotowe wsparcie jest realizowane przez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,  zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej oraz zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych.
Obejmuje ono dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego oraz innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Więcej „Świadczenie Za życiem – informacje”

Załączniki

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa informuje

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa informuje, że w dniu 2 maja 2017r. na Placu Wolności we Włoszczowie od godziny 14.00 podczas Pikniku „Majówka Europejska” do dyspozycji mieszkańców Gminy Włoszczowa będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą rozprowadzać materiały dotyczące przemocy oraz udzielać informacji o instytucjach świadczących pomoc dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.

ops_przemoc_plakat

 

Załączniki

Do góry

Skip to content