Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2021

Informacja – 24 grudnia Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w  związku z przypadającym w sobotę 25 grudnia 2021 r. dniem świątecznym, określonym odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy w zamian wyznacza piątek 24 grudnia 2021r. jako inny dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

2021-12-21 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa, 06.12.2021r.

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2022” w formie:

1/ schroniska dla osób bezdomnych,

2/ schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 3 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych -Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 3943261

e-mail: sekretariat@ops-wloszczowa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Więcej „Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.34.2021.JC – świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych”

Do góry

Skip to content