Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2022

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.54.2022 – Świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych na rok 2023

Zapytanie Ofertowe Nr OPS.KP.262.1.54.2022.

Gmina Włoszczowa – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie

reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w zakresie:

„ŚWIADCZENIE USŁUG TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH na rok 2023” w formie:

  1. schroniska dla osób bezdomnych,
  2. schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych – Zarządzenie Dyrektora OPS nr OPS.KP.021.3.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

Szczegóły w załącznikach

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania dla całej załogi Ośrodka za Waszą pracę, poświęcenie i chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Życzę Wam entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka i siły w codziennej, trudnej pracy.

Niech przynosi Wam jak najwięcej satysfakcji i ludzkiej wdzięczności a w życiu osobistym dużo uśmiechu i pomyślności.

Marta Grabiec

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów szkół średnich

Od dzisiejszego dnia, czyli 16 listopada 2022 r. rozpoczyna się konkurs plastyczny dla uczniów szkół średnich we Włoszczowie na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Konkurs organizowany jest w ramach naszej listopadowej kampanii społecznej „DORASTAJMY BEZ PRZEMOCY”.

Zasady konkursu zawarte są w załączonym poniżej regulaminie.

ZAPRASZAMY do udziału!

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 10 listopada 2022 roku w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Włoszczowa na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029. Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiadał wykonawca projektu Strategii – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii zamieszczono na stronie internetowej Gminy Włoszczowa pod adresem https://wloszczowa.pl/ (zakładka Aktualności) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie pod adresem https://ops-wloszczowa.pl/

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi na specjalnym, dedykowanym formularzu elektronicznym oraz w formie papierowej. Formularz w wersji papierowej dostępny był do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w pokoju numer 13.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności

Jak co roku w okresie jesienno-zimowym Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Kampania społeczna „DORASTAJMY BEZ PRZEMOCY”

Wątkiem kolejnej – LISTOPADOWEJ – kampanii społecznej organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ich własnych rodzinach. Inspiracją do zorganizowania działań w tym zakresie jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży przypadający na 19 listopada. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zjawiska przemocy w rodzinie , na które zaprosimy uczniów szkół średnich. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologami zatrudnionymi w szkołach średnich. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej gminy Włoszczowa, a w szczególności młodzieży, na temat zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Zwieńczeniem kampanii będzie konkurs plastyczny dla uczniów tychże szkół na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa. Wyłonione logo posłuży nam do skuteczniejszego rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Zespołu. Zapraszamy serdecznie do udziału, przewidziano ciekawe NAGRODY.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy do konkursu (do pobrania) oraz jego regulamin.

Załączniki

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Włoszczowa w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 27 października 2022 ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

  1. Planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne w terminie:

od dnia 02 listopada 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa, Projekt Strategii oraz elektroniczny Formularz Konsultacji Społecznych dostępny jest poniżej.
  2. Formularz w wersji papierowej można pobrać oraz złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie (pokój nr 13).
  3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Włoszczowa, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 roku można uzyskać pod nr tel: (41)39 43 261 oraz 668-024-594

 

Formularz Konsultacji Społecznych – https://forms.gle/YRvP7MnHqccevKaZ9

Do góry

Skip to content