Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2021

Konkurs plastyczny – wręczenie nagród

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” nagrodzeni.

W ostatnich dniach dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie miała przyjemność wręczyć nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego pn. „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” . Pandemia utrudniła planowane wcześniejsze rozdanie nagród, dlatego teraz, gdy część dzieci wróciła do nauczania stacjonarnego udało się w reżimie sanitarnym to zrobić.

Konkurs plastyczny został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach kampanii społecznej pn. „Nie tkwij w niemocy, staw czoło przemocy” , przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Więcej „Konkurs plastyczny – wręczenie nagród”

Ogłoszenie w sprawie obsługi interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 01 lutego 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.6.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów do dnia 14 lutego 2021 r. zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Bezpośrednia stanowiskowa obsługa interesantów w zakresie składania wniosków do Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych odbywać się będzie na parterze w pokoju nr 7, w punkcie przyjęć wniosków z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 3. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 4. Przepisu pkt 2 i pkt 3 nie stosuje się do:
  • dziecka do ukończenia 13-go roku życia;
  • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  • osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  • innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 1. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Obowiązek, o którym mowa w pkt 5 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
 3. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

/Marta Grabiec/

Dzięki programowi „Zobacz lepszą przyszłość” udało się przebadać wzrok 49 dzieci z naszej gminy a 12 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne !

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w okresie od 12 lutego 2020r. do 31 stycznia 2021r. realizował program  „Zobacz Lepszą Przyszłość” .

Zgłosiliśmy naszą placówkę do programu. Uznaliśmy, że warto się zaangażować, tym bardziej, że projekt nie wymagał od nas wkładu finansowego. Liczyła się kolejność zgłoszeń, ważne też było wskazanie jak największej ilości podopiecznych kwalifikujących się do programu. Pracownicy socjalni szukali w swoich rejonach chętnych do udziału w badaniach. Udało się, zgłosiliśmy 76 dzieci i zostaliśmy zakwalifikowani- mówi Marta Grabiec Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Organizatorami akcji była Fundacja Polki Mogą Wszystko, Fundacja Vision for Life oraz Grupa Essilor.  Celem Programu było przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych wzroku u dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji. Osobom, które po badaniu okulistycznym stwierdzono wadę wzroku, zagwarantowano bezpłatne okulary korekcyjne.

Koordynatorem akcji z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej była psycholog Halina Stanowska. Program  realizowany był dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych i ich ścisłej współpracy z koordynatorem.

Więcej „Dzięki programowi „Zobacz lepszą przyszłość” udało się przebadać wzrok 49 dzieci z naszej gminy a 12 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne !”

Program Wspieraj Seniora przedłużony do 31 marca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ponownie przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia polega w szczególności na zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej oraz pomocy przy rejestracji na szczepienie . Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

 1. Seniorzy zamieszkujący gminę Włoszczowa, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

 1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
 3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia.
 4. Pracownik OPS lub wolontariusz dostarczy zakupy i rozliczy się z nich na podstawie paragonu.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do OPS Włoszczowa, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Senior może również zgłosić potrzebę usługi wsparcia dzwoniąc bezpośrednio do OPS Włoszczowa pod nr tel.: 41 39 43 261

Każdy Senior zgłaszający potrzebę usługi wsparcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w celu realizacji usługi w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora”.

Do góry

Skip to content