Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2021

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 07 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.19.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

  1. Bezpośrednia obsługa interesantów do dnia 25 czerwca 2021 r. zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt. 2
  2. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa.
  3. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi jego zmianami.
  4. Obowiązek, o którym mowa w pkt 3 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
  5. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Żywe obrazy” wyłonieni!

W związku z realizowaną kampanią społeczną pn. Dziecko w „sieci” oraz ogłoszonym konkursem na fotografię pn. „Żywe obrazy” w dniu 10.06.2021r. zebrała się komisja konkursowa w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Dudkiewicz, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Bomba i Pani Izabela Barańska w celu wyłonienia zwycięskich prac. Nad pracami komisji czuwał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marta Grabiec.

Konkurs adresowany był do uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Włoszczowa. Dzieci i ich rodzice wykazali się niebywałą kreatywnością. Wybór laureatów był trudny dlatego komisja postanowiła przyznać ex aequo trzy pierwsze miejsca.

Z radością informujemy, że zwycięzcami konkursu zostali:

Więcej „Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Żywe obrazy” wyłonieni!”

Załączniki

Do góry

Skip to content