Aktualności

Wypełnij ankietę! To tylko 2 minuty!

Miło nam poinformować, że powołany przez Burmistrza Gminy Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 r. przystąpił do przygotowania strategii dla naszej Gminy. Prace koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą
o wypełnienie poniższej, elektronicznej ankiety dotyczącej problemów społecznych. Ankieta jest anonimowa a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy na potrzeby niniejszej Strategii. Państwa opinia jest niezmiernie cenna.

Ankieta:

https://frdl.org.pl/ankiety/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-wloszczowa

Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy
i wsparcia asystenta rodziny.

Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Więcej „Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem””

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE 168 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 280 000ZŁ

Gmina Włoszczowa w roku 2022 realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Więcej „Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania programu: 78 336,00 zł

Całkowita wartość realizacji programu: 78 336,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu: marzec 2022 r.

Więcej „„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022”

Załączniki

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

logotyp projektu - biało-czerwona flaga Polska, godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie od 1 marca 2022r. będzie realizować resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

 

Wartość dofinansowania Programu dla Gminy Włoszczowa:

631 737 zł

 

Całkowita wartość realizacji Programu:

631 737 zł

Więcej „„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022”

Nabór dla kobiet do Programu społeczno-rozwojowego „Akademia Rozwoju”

Akademia Rozwoju to najnowszy Program społeczno-rozwojowy Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju skierowany do kobiet. Program zakłada wsparcie edukacyjne mieszkanek mniejszych miejscowości i obszarów wiejskich. Jego nadrzędnym celem jest umożliwienie rozwoju zawodowego kobiet i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania przewidziane w Programie są bezpłatne. Program składa się z serii warsztatów online, konsultacji z trenerami, spotkań z ekspertami.

Dzięki udziałowi w Programie każda uczestniczka będzie miała szansę:

– uzyskać nowe cenne umiejętności,

– przetestować swoją wiedzę podczas praktycznych warsztatów,

– poznać ekspertki mi.in. z obszaru rekrutacji,

– zdobyć motywację do tworzenia własnych projektów społecznych i biznesowych.

Informacje o Programie Akademia Rozwoju oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:

https://fundacjapfr.pl/akademia_rozwoju

Zapraszamy do udziału!

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

W związku z ogłoszonym Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” OPS we Włoszczowie poszukuje wolontariuszy, w tym osoby zamieszkujące w najbliższym sąsiedztwie seniorów, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia. Działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy osobom starszym.

Pomoc będzie świadczona na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Włoszczowa. Osoby chętne do współpracy proszone są o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Załączniki

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W celu przeprowadzenia Diagnozy lokalnych problemów społecznych, Gmina Włoszczowa zaprasza dorosłych mieszkańców Gminy Włoszczowa do wypełnienia ankiety, której celem jest rozpoznanie lokalnego środowiska w następujących obszarach: postawy społeczne, alkohol, narkotyki i dopalacze, nikotyna, przemoc, uzależnienia behawioralne.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.

Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki. Poniżej link do ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/705238/wloszczowa-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!.

Dodatek osłonowy

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600 dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 6 osób.

Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podwyższone dofinansowanie może wynieść odpowiednio:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłata wówczas stanowi różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Wnioski można składać do dnia 31 października 2022 r.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia dla wniosków złożonych do dnia 31 stycznia 2022r. Natomiast dla wniosków złożonych od dnia 01.02.2022r. jednorazowa wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Kwestionariusz wniosku o przyznanie dodatku osłonowego ( do pobrania )

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Do góry

Skip to content