Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2024

Dodatek osłonowy 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnienie  wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronienie ich przed ubóstwem energetycznym. W 2024 roku dodatek osłonowy przysługuje na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Dla wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Gospodarstwo domowe tworzą:

Więcej „Dodatek osłonowy 2024 r. – rozpoczęcie naboru wniosków”

Do góry

Skip to content