Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2020

Komunikat dla seniorów 70 +

Informacja o systemie pomocy dla seniorów w wieku 70 lat i więcej podczas epidemii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA’’ na rok 2020 r., w którym uruchomiono Ogólnopolską Infolinię, mającą na celu udzielania wsparcia dla osób w wieku 70 lat i w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb:

– zrobienie i dostarczenie zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,

– realizacja recepty,

bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie apeluje do samotnych seniorów w wieku 70 lat i sąsiadów o zgłaszanie takich osób na poniższy numer, a prośba o pomoc będzie przekierowana do właściwego Ośrodka Pomocy.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA 

22 505-11-11

Załączniki

Ogłoszenie – Bank Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 30.10.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.056,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  wrzesień 2020r.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności. Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Konkurs plastyczny pod nazwą „ NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017–2021 oraz w związku
z Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy obchodzonym 2 października, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dotyczący interpretacji hasła „NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!”

Działanie objęte jest patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubek.

Konkurs skierowany jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych ( I kategoria ) i klas IV – VIII szkół podstawowych ( II kategoria ) z terenu Gminy Włoszczowa.

Konkurs ma na celu:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.

2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy.

3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji, wynikających z występowania przemocy.

Zachęcamy dzieci z terenu Gminy Włoszczowa do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Prace należy składać u wychowawców szkolnych lub w siedzibie OPS Włoszczowa
do 30 października 2020r. Szczegóły u pracownika socjalnego pod numerem telefonu 41 3943261.

Do góry

Skip to content