Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2022

Kampania dla Kobiet

Dobiegła końca październikowa kampania społeczna pn. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc” organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Miło nam było ugościć w siedzibie ośrodka kobiety z Gminy Włoszczowa, które wzięły udział na warsztatach „wzmocnienia kobiet”. Warsztaty te miały na celu wyposażenie uczestniczki w umiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi, odbudowę pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz asertywność, poprowadziła psycholog – Pani Halina Stanowska. Kobiety uczestniczące w warsztatach były bardzo aktywne i chętnie współpracowały – co nas ucieszyło.

Więcej „Kampania dla Kobiet”

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się z opieką nad osobą niepełnosprawną, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane pomocą w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul Partyzantów 14, do dnia 8 listopada 2022r.
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Włoszczowa pod numerem telefonu 604 586 830.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę na to zadanie.

Więcej informacji na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie
  o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym lub
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
  i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Więcej „Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023”

Dzień bez Przemocy

W związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy przypadającym na dzień 2 października – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje w miesiącu październiku kampanię społeczną pt. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc”. W ramach kampanii odbędą się warsztaty pn. „wzmocnienie kobiet”, podczas których kobiety doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą w rodzinie, będą mogły zdobyć wiedzę na temat stawiania granic w relacjach z innymi. Dowiedzą się jak odbudować pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, poznają tajniki asertywności.

W dniu 17 października 2022 r. w godzinach 10-12 na terenie Placu Wolności we Włoszczowie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonariusze Policji dostarczą informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawią specyfikę pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 41 39 43 261 oraz na stronie internetowej www.ops-wloszczowa.pl

Załączniki

Do góry

Skip to content