Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2017

Klub Wsparcia – „Pomocna Dłoń”

mrpips-ops-pd

Gmina Włoszczowa / Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – realizuje projekt Klub Wsparcia – „Pomocna Dłoń” współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Realizacja projektu umożliwi poprawą jakości świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych, urozmaici formy wsparcia, dzięki poszerzeniu oferty pomocy i podniesieniu kwalifikacji kadry pracującej z tą grupą osób.
Projekt adresowany jest do osób dorosłych doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym z terenu Gminy Włoszczowa oraz ich rodzin. Do projektu są zaproszeni pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, Świetlicy Środowiskowej, placówek zdrowotnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Okres realizacji projektu od 24.05.2017 do 31.12.2017r.

Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Włoszczowa

I. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), zwana dalej „ustawą”.

Więcej „Zasady uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Włoszczowa”

Do góry

Skip to content