Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2022

„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną” to kolejna kampania społeczna organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, która ma za zadanie promować wartości rodzinne. Kampania ta kierowana jest do rodzin z Gminy Włoszczowa. Celem kampanii jest poprawa relacji rodzinnych i wsparcie rodzin w przezwyciężeniu trudności opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach działań zostanie przeprowadzone:

  • Poradnictwo rodzinne w formie treningu umiejętności wychowawczych.
  • Konsultacje psychologiczne.
  • Zabawa integracyjna rodzin.

Spotkania odbędą się w świetlicy przy ul. Partyzantów 3 we Włoszczowie. W celu zgłoszenia prosimy o kontakt pod numer tel. 41 3943261. Dla wszystkich rodzin przewidziane są nagrody, których sponsorem jest OSiR Włoszczowa. Zapraszamy!

Wypełnij ankietę! To tylko 2 minuty!

Miło nam poinformować, że powołany przez Burmistrza Gminy Zespół do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 r. przystąpił do przygotowania strategii dla naszej Gminy. Prace koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą
o wypełnienie poniższej, elektronicznej ankiety dotyczącej problemów społecznych. Ankieta jest anonimowa a wyniki w formie zbiorczej posłużą do przygotowania diagnozy na potrzeby niniejszej Strategii. Państwa opinia jest niezmiernie cenna.

Ankieta:

https://frdl.org.pl/ankiety/strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych-gminy-wloszczowa

Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem”

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy
i wsparcia asystenta rodziny.

Jego rola polega na wspieraniu rodziny w procesie organizowania kompleksowej pomocy. Asystent rodziny koordynuje różnorodne usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego, umożliwiając przezwyciężenie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, rehabilitację społeczną i zawodową, a także ułatwiając dostęp do wsparcia psychologicznego oraz pomocy prawnej w  szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. Asystent rodziny opracowuje wspólnie z rodziną katalog możliwego do uzyskania wsparcia oraz może występować w imieniu rodzin i na ich żądanie do instytucji na podstawie pisemnego upoważnienia.

Więcej „Asystent rodziny – Ustawa „Za życiem””

Do góry

Skip to content