Dodatki mieszkaniowe – nowe kryterium dochodowe obowiązujące od 1 lipca 2021r.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują nowe druki do uzyskania dodatku mieszkaniowego oraz obowiązuje nowe kryterium dochodowe do obliczania wysokości dodatku mieszkaniowego. Uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującą w dniu złożenia wniosku, tj.:

  • w gospodarstwie jednoosobowym – 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
    tj.:
    2 066,99 zł,

  • w gospodarstwie wieloosobowym – 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
    tj.:
    1 550,24 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na dzień 1 lipca 2021r. wynosi: 5 167,47 zł.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce Dodatki Mieszkaniowe.