Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem
o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa wyżej, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

 

Usługa opieki wytchnieniowej jest przyznawana na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

 

plik karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14 do dnia 18 października 2021r. (data wpływu do instytucji)

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem
karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem
OPS Włoszczowa pod numerem telefonu 604 586 830.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Załączniki