Podpisanie porozumień na utworzenie Dziennego Klubu Senior+

senior-plus-logoW dniu 30.06.2017 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zostało zawarte porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Klubu „Senior+”.

 


Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Agata Wojtyszek, a Gminą Włoszczowa reprezentowaną przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Dariusza Czechowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dariusza Górskiego.
Dzięki otrzymanej dotacji zostaną adaptowane oraz wyposażone pomieszczenia w których będzie znajdował się Klub Senior+. Klub zlokalizowany będzie na os. Broniewskiego 7a /budynek w którym funkcjonuje świetlica środowiskowa/. Zakończenie prac związanych z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń planowane jest na grudzień 2017 roku.