Klub Wsparcia – „Pomocna Dłoń”

mrpips-ops-pd

Gmina Włoszczowa / Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie – realizuje projekt Klub Wsparcia – „Pomocna Dłoń” współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Realizacja projektu umożliwi poprawą jakości świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych, urozmaici formy wsparcia, dzięki poszerzeniu oferty pomocy i podniesieniu kwalifikacji kadry pracującej z tą grupą osób.
Projekt adresowany jest do osób dorosłych doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym z terenu Gminy Włoszczowa oraz ich rodzin. Do projektu są zaproszeni pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, Świetlicy Środowiskowej, placówek zdrowotnych, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Okres realizacji projektu od 24.05.2017 do 31.12.2017r.