Zaproszenie do wypełnienia ankiety

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi przygotowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety:

https://forms.gle/vz6cfueJNnfYtR6e7

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych.
Po wypełnieniu ankiety należy wcisnąć przycisk WYŚLIJ, ponieważ dopiero wtedy dotrą do nas wyniki.

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!.