Ruszył Program Opieka Wytchnieniowa

W  dniu 18 marca w Urzędzie Gminy zostały podpisane umowy zlecenie z opiekunami w ramach realizacji rządowego Programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2024. To już trzeci rok z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje to zadanie. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. Gmina Włoszczowa wnioskowała o większe środki jednakże na ten rok otrzymaliśmy kwotę 137 038,02 zł.

Wsparciem w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania będzie objętych 17 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program „Opieka wytchnieniowa”  kierowany jest do członków rodzin i opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Co ważne, uczestnik programu ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi opieki wytchnieniowej. Za realizację usługi uczestnik nie ponosi odpłatności.

Załączniki