Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.28.2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2020 roku w zamian za święta przypadające w soboty informujemy, że dzień 24 grudnia  2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie , w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota) święto przypadające w innym dniu niż niedziela.