Jesteś tutaj:

Kategoria: Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Włoszczowa / Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Moduł I – wspierający gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości do 80% wartości całego zadania

w kwocie : 62 049,00 zł

Celem Modułu I Programu jest dofinansowanie gmin w zakresie organizacji usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Adresatami programu są osoby w wieku 60 lat i więcej z terenu Gminy Włoszczowa, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa, mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie świadczone będą przez osobę blisko mieszkającą w zakresie obejmującym pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, niewymagającą specjalistycznego przygotowania oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Więcej informacji znajduje się na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Do góry

Skip to content