Harmonogram wypłaty świadczeń

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH NA OKRES ŚWIADCZENIOWY / ZASIŁKOWY 2018/2019

Przelewy świadczeń na rachunki bankowe będą realizowane w następujących terminach:
• Świadczenia wychowawcze do 20 dnia każdego miesiąca ( poza miesiącem X 2018 r. w którym wypłata nastąpi do 31.10.2018 r.);
• Świadczenia rodzinne do 22 dnia każdego miesiąca

W załączeniu poniżej Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych 2018-2019 w kasie Urzędu Gminy