Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, że od dnia 01-08-2018r. w godzinach 7:30-18:00 w pok. nr 7 oraz 17 przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (Program 500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019 oraz wnioski o świadczenie „Dobry start”.


Informujemy również, iż od dnia 01.07.2018r. wnioski o wskazane powyżej świadczenia można składać:
• w wersji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie na stronie https://epuap.gov.pl,
• za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego “emp@tia” pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ ,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz Dobry start),
• oraz PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS (wyłącznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+).
Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
2. https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Ponadto informujemy:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami :
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,
• od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
• od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
• od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
• od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Analogicznie w zakresie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku.