Wnioski na nowy okres świadczeniowy

logo 500+Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, że od dnia 01-07-2019r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (Program 500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2019/2020 oraz wnioski o świadczenie Dobry start można składać:
• za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego “emp@tia” pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/ ,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej (wyłącznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz Dobry start) lista banków, które umożliwiają składanie wniosku znajduje się w załączeniu poniżej,
• oraz PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS (wyłącznie wnioski o świadczenie wychowawcze 500+).
Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r. (dotyczy świadczeń na dzieci, które dotychczas nie były objęte programem) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Prawo do świadczenia wychowawczego 500+ zostanie ustalone na wydłużony okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2021r.

Wzory druków zostały zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. świadczenie wychowawcze 500+ ( link do strony MRPiPS otwierany w nowym oknie )
2.świadczenia rodzinne, świadczenie dobry start, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( link do strony MRPiPS otwierany w nowym oknie )

Ponadto informujemy:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami :
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku,
• od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
• od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
• od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
• od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Analogicznie w zakresie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
• do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
• od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
• od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry start są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku.

 

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.

Wejdź na stronę banku i dowiedz się, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej. 

lista banków 500+

Załączniki

Załączniki