„Dopłata do czynszu”- pomoc dla najemców i podnajemców uprawnionych do dodatku mieszkaniowego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania wskazanym najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Przedmiotowa pomoc skierowana jest do najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do 31.03.2021r.

Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Ze względów na panującą pandemię preferowany jest kontakt telefoniczny. Numery kontaktowe do OPS 41 39 44 009, 41 39 43 261.