„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną”

„Murem za rodziną” to kolejna kampania społeczna organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, która ma za zadanie promować wartości rodzinne. Kampania ta kierowana jest do rodzin z Gminy Włoszczowa. Celem kampanii jest poprawa relacji rodzinnych i wsparcie rodzin w przezwyciężeniu trudności opiekuńczo – wychowawczych.
W ramach działań zostanie przeprowadzone:

  • Poradnictwo rodzinne w formie treningu umiejętności wychowawczych.
  • Konsultacje psychologiczne.
  • Zabawa integracyjna rodzin.

Spotkania odbędą się w świetlicy przy ul. Partyzantów 3 we Włoszczowie. W celu zgłoszenia prosimy o kontakt pod numer tel. 41 3943261. Dla wszystkich rodzin przewidziane są nagrody, których sponsorem jest OSiR Włoszczowa. Zapraszamy!