Wnioski na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych informuje, że od dnia 01-08-2022r. w godzinach 7:30-15:30 przyjmowane będą wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2022/2023.

Informujemy również, iż od dnia 01.07.2022r.  wnioski o wskazane powyżej świadczenia można składać:

•         w wersji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal,

•         za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego “emp@tia” pod adresem  https://empatia.mpips.gov.pl/ ,

Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
1. https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-  na-okres-20182019

Ponadto informujemy:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami :

•  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku,

•  od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,

•  od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

•  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

•  od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

•   do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;

•   od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,

•   od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.