Dzień bez Przemocy

W związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy przypadającym na dzień 2 października – Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje w miesiącu październiku kampanię społeczną pt. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc”. W ramach kampanii odbędą się warsztaty pn. „wzmocnienie kobiet”, podczas których kobiety doświadczające przemocy lub zagrożone przemocą w rodzinie, będą mogły zdobyć wiedzę na temat stawiania granic w relacjach z innymi. Dowiedzą się jak odbudować pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, poznają tajniki asertywności.

W dniu 17 października 2022 r. w godzinach 10-12 na terenie Placu Wolności we Włoszczowie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonariusze Policji dostarczą informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawią specyfikę pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 41 39 43 261 oraz na stronie internetowej www.ops-wloszczowa.pl

Załączniki

Załączniki