Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 do 10 listopada 2022 roku w celu poznania opinii mieszkańców Gminy Włoszczowa na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029. Za przeprowadzenie procesu konsultacji odpowiadał wykonawca projektu Strategii – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii zamieszczono na stronie internetowej Gminy Włoszczowa pod adresem https://wloszczowa.pl/ (zakładka Aktualności) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie pod adresem https://ops-wloszczowa.pl/

W ramach konsultacji mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi na specjalnym, dedykowanym formularzu elektronicznym oraz w formie papierowej. Formularz w wersji papierowej dostępny był do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, w pokoju numer 13.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie została zgłoszona żadna opinia lub uwaga.

Załączniki