Karta Dużej Rodziny 2024

Od 1 marca 2024 r., koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

  • 24 za wniosek dla nowej rodziny, niezależnie, czy to rodzina, w której Karty przysługują także dzieciom, czy też wniosek wyłącznie dla rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
  • W przypadku gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty, koszt realizacji ustawy przez gminę wynosi 7 za przyznanie Karty, a koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu Karty oraz wydanie karty tradycyjnej – w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna wynosi 5 zł.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca 2023r. 15, natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi
10 zł.