Przeciwdziałanie przemocy domowej

Jeśli we własnym domu zostałaś uderzona lub pobita, byłaś poniżana, ktoś ograniczał Twoje prawa, zmuszał Cię do robienia czegoś, na co nie miałaś ochoty, nie dbał o Twoje podstawowe potrzeby, czujesz się zagrożona i zastraszona – jest to przemoc domowa która nie może dłużej trwać.

Przemoc domowa = każde zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, skierowane przeciwko bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne cierpienie.

Przemoc to także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny które prowadzi do jego cierpienia.

Formy przemocy: fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i seksualna, – mogą się przenikać, ale każda może też występować osobno

Ofiarami przemocy domowej najczęściej padają kobiety, dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, ale bywają nimi także mężczyźni

PRZEMOC DOMOWA

TO PRZESTĘPSTWO

KAŻDY MA PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA

BEZ PRZEMOCY !

Co należy wiedzieć o przemocy domowej:

– na skutek przemocy cierpi cała rodzina

– to nieprawda, że zły mąż może być dobrym ojcem;

– przemoc domowa to działanie zamierzone i świadome: nic go nie usprawiedliwia;

– przemoc domowa na pewno nie skończy się sam, to od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana.

PAMIĘTAJ ! PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJĄ RODZINĘ!

Artykuł 207 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2 Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1-2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

Załączniki

Załączniki