Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa informuje

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Włoszczowa informuje, że w dniu 2 maja 2017r. na Placu Wolności we Włoszczowie od godziny 14.00 podczas Pikniku „Majówka Europejska” do dyspozycji mieszkańców Gminy Włoszczowa będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego będą rozprowadzać materiały dotyczące przemocy oraz udzielać informacji o instytucjach świadczących pomoc dla osób dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie.

ops_przemoc_plakat

 

Załączniki