MAJOWA KAMPANIA SPOŁECZNA – Dziecko w „sieci”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje kampanię społeczną pn. Dziecko w „sieci”. Realizacja przewidziana jest na miesiąc maj w związku z Dniem bez komputera , który obchodzony był 3 maja.

Nowoczesne urządzenia typu komputer, tablet, smartfon stały się elementem codzienności dla współczesnych dzieci, szczególnie w okresie nauki zdalnej. Nie od dziś wiadomo, że nadmierne spędzanie czasu przez dziecko przed komputerem nie wpływa na niego dobrze. Dostęp do internetu stwarza zagrożenie dla dziecka poprzez jednocześnie łatwy dostęp do istniejących w nim różnych szkodliwych treści (np. przemoc, pornografia, wulgaryzm, okrucieństwo, agresja, drastyczne sceny itp.). Dlatego też wychodząc naprzeciw aktualnym problemom Ośrodek poprzez realizację kampanii chce wesprzeć rodziców i ich dzieci poprzez:

  • podniesienie świadomości rodziców i ich dzieci na temat ryzyka kontaktu dzieci ze szkodliwymi treściami w internecie,
  • zacieśnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami poprzez zwrócenie uwagi na inne formy spędzania czasu wolnego,
  • przybliżenie rodzicom zjawiska uzależnienia dzieci od internetu.

W ramach kampanii odbędą się konsultacje z informatykiem m.in. na temat sposobów blokowania niewłaściwych treści w internecie. Dostępne będą porady psychologiczne dla dzieci oraz ich rodziców, porady i spotkania z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym. Atrakcją dla dzieci jest KONKURS na fotografię (dla dzieci z klas I-VIII z terenu Gminy Włoszczowa). Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy” obraz przygotowany przez dzieci i ich rodziców, czyli scenę odzwierciedlającą jeden z obrazów wybranego malarza.

Zainteresowanych udziałem w kampanii społecznej prosimy o kontakt telefoniczny 41 39 43 261 oraz zapraszamy na stronę internetową Ośrodka www.ops-wloszczowa.pl.
Termin konsultacji z informatykiem, psychologiem, z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym będzie ustalany telefonicznie.

Informacja na temat konkursu na fotografię została przekazana do wszystkich szkół z terenu Gminy Włoszczowa. Dziecko wyrażające chęć udziału w konkursie musi mieć udzieloną pisemną zgodę rodzica/opiekuna. Rodzic musi zapoznać się z regulaminem konkursu (druk formularza zgłoszeniowego oraz regulamin dostępny na stronie internetowej Ośrodka). Dla trzech najwyżej ocenionych prac przewidziane są nagrody.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i skorzystania z porad.

Załączniki