Kampania dla Kobiet

Dobiegła końca październikowa kampania społeczna pn. „Bądź świadomą kobietą – nie pozwól na przemoc” organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Miło nam było ugościć w siedzibie ośrodka kobiety z Gminy Włoszczowa, które wzięły udział na warsztatach „wzmocnienia kobiet”. Warsztaty te miały na celu wyposażenie uczestniczki w umiejętność stawiania zdrowych granic w relacjach z innymi, odbudowę pewności siebie i poczucia własnej wartości oraz asertywność, poprowadziła psycholog – Pani Halina Stanowska. Kobiety uczestniczące w warsztatach były bardzo aktywne i chętnie współpracowały – co nas ucieszyło.

Na koniec spotkania warsztatowego uczestniczki miały okazję posłuchać informacji na temat Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włoszczowie mieszczącego przy ulicy Sienkiewicza 31. Przedstawicielka w/w PunktuPani Anna Wojtczyk przedstawiła obecnym oferowaną bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom najbliższym i świadkom.

Dodatkowo w dniu 17 października 2022 r. we włoszczowskim parku mieszkańcy gminy mieli okazję porozmawiać z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i funkcjonariuszami Policji na temat instytucji, osób i możliwości uzyskania pomocy w przypadku przemocy w rodzinie. Także tym razem towarzyszyła nam Pani Anna Wojtczyk – przedstawiciel Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włoszczowie mieszczącego przy ulicy Sienkiewicza 31, która referowała chętnym oferowaną przez Punkt bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób najbliższych i świadkom.