INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Włoszczowa w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.74.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa
z dnia 27 października 2022 ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029.

  1. Planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne w terminie:

od dnia 02 listopada 2022 r. do dnia 10 listopada 2022 r.

  1. Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa, Projekt Strategii oraz elektroniczny Formularz Konsultacji Społecznych dostępny jest poniżej.
  2. Formularz w wersji papierowej można pobrać oraz złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie (pokój nr 13).
  3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Włoszczowa, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Włoszczowa na lata 2023-2029 roku można uzyskać pod nr tel: (41)39 43 261 oraz 668-024-594

 

Formularz Konsultacji Społecznych – https://forms.gle/YRvP7MnHqccevKaZ9