Kampania społeczna „DORASTAJMY BEZ PRZEMOCY”

Wątkiem kolejnej – LISTOPADOWEJ – kampanii społecznej organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w ich własnych rodzinach. Inspiracją do zorganizowania działań w tym zakresie jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci i Młodzieży przypadający na 19 listopada. W ramach kampanii zostaną przeprowadzone pogadanki na temat zjawiska przemocy w rodzinie , na które zaprosimy uczniów szkół średnich. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologami zatrudnionymi w szkołach średnich. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej gminy Włoszczowa, a w szczególności młodzieży, na temat zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Zwieńczeniem kampanii będzie konkurs plastyczny dla uczniów tychże szkół na LOGO Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa. Wyłonione logo posłuży nam do skuteczniejszego rozpowszechniania informacji dotyczących w/w Zespołu. Zapraszamy serdecznie do udziału, przewidziano ciekawe NAGRODY.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Ośrodka zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy do konkursu (do pobrania) oraz jego regulamin.

Załączniki