Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Włoszczowa dn. 15.12.2022r.

OPS.KP.262.1.54.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.11.2022 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2022r. komisja przeanalizowała złożoną ofertę na świadczenie w/w usług.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na BIP oraz stronie internetowej www. http://ops-wloszczowa.pl

Do dnia 14 grudnia 2022r. została złożona oferta przez Akademię Innowacji Społecznych Bieganów 74A na świadczenie usług tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, 96-316 Międzyborów, w formie:

a) schroniska dla osób bezdomnych, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych ul. Niekłańska 12, 26-220 Stąporków.

b) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, tj.

Miejsce świadczenia usługi: Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nizinach, Niziny 66A, 28-142 Tuczępy.

Wyżej wymieniona oferta spełnia wymogi formalne oraz była jedyną ofertą jaka wpłynęła do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Załączniki