Aktualności

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w trudnych czasach szalejącej epidemii koronawirusa nie pozostawi seniorów bez wsparcia. Ze względu na wzrastające niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem, dbając o dobro naszych najstarszych mieszkańców, gmina Włoszczowa przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj seniora”. Jest to program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest zapewnienie usług wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej.

Jak otrzymać pomoc?

Więcej „Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu „Wspieraj Seniora””

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!”

NagrodyOgłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego
„Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!”

Z radością informujemy, że zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!”, chociaż wybór nie był prosty.
W związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym oraz obowiązującymi obostrzeniami, nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w późniejszym terminie, o którym poinformujemy wszystkich zainteresowanych.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Oto zwycięzcy w I kategorii wiekowej (klasy I-III szkół podstawowych):

Więcej „Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!””

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, że od 1 października 2020r. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu „Czyste Powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.).
Zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie po uprzednim złożeniu wniosku. Druk wniosku można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. nr 7 lub pobrać poniżej:

 

Prezentacja prac z konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!”

W związku z realizowaną Kampanią Społeczną „Nie tkwij w niemocy, staw czoło przemocy” oraz ogłoszonym konkursem plastycznym „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” do naszego Ośrodka wpłynęły 72 prace konkursowe, wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Włoszczowa. Prace wywarły na nas bardzo duże wrażenie, każda z nich jest wyjątkowa, posiada adekwatny przekaz, że przemoc w rodzinie nie jest zjawiskiem pożądanym i przyczynia się do krzywdy każdego z jej członków. Zadziwia nas także oryginalność, pomysłowość i wysoki poziom kreatywności uczniów. Przed nami trudne zadanie wyłonienia zwycięzców.
Wkrótce nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz nagrodzenie zwycięzców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Poniżej prezentacja nadesłanych prac wg kategorii wiekowych.

 

 

 

Komunikat dla seniorów 70 +

Informacja o systemie pomocy dla seniorów w wieku 70 lat i więcej podczas epidemii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej PROGRAM ,,WSPIERAJ SENIORA’’ na rok 2020 r., w którym uruchomiono Ogólnopolską Infolinię, mającą na celu udzielania wsparcia dla osób w wieku 70 lat i w szczególnych przypadkach osób poniżej 70 roku życia, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb:

– zrobienie i dostarczenie zakupów obejmujących artykuły spożywcze, środki higieny osobistej,

– realizacja recepty,

bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Koszt zakupów pokrywa Senior.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie apeluje do samotnych seniorów w wieku 70 lat i sąsiadów o zgłaszanie takich osób na poniższy numer, a prośba o pomoc będzie przekierowana do właściwego Ośrodka Pomocy.

OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA 

22 505-11-11

Załączniki

Ogłoszenie – Bank Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje,  że do dnia 30.10.2020r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2020.
Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

– 1.402,00 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
– 1.056,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.

Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc  wrzesień 2020r.  Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu  wydawania żywności. Liczba osób, mogących  skorzystać z pomocy żywnościowej jest ograniczona.

Konkurs plastyczny pod nazwą „ NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Włoszczowa na lata 2017–2021 oraz w związku
z Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy obchodzonym 2 października, przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Włoszczowa ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dotyczący interpretacji hasła „NIE WYBUCHAJ, KOCHAJ, SŁUCHAJ – STOP PRZEMOCY!”

Działanie objęte jest patronatem Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza Dziubek.

Konkurs skierowany jest dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych ( I kategoria ) i klas IV – VIII szkół podstawowych ( II kategoria ) z terenu Gminy Włoszczowa.

Konkurs ma na celu:

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.

2. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem przemocy.

3. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji, wynikających z występowania przemocy.

Zachęcamy dzieci z terenu Gminy Włoszczowa do wzięcia udziału w konkursie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! Prace należy składać u wychowawców szkolnych lub w siedzibie OPS Włoszczowa
do 30 października 2020r. Szczegóły u pracownika socjalnego pod numerem telefonu 41 3943261.

Ważna informacja – bezpośrednia obsługa interesantów

W związku z zarządzeniem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Nr OPS.KP.21.17.2020 informujemy, że w okresie do dnia 30 października 2020 r. bezpośrednia obsługa interesantów w zakresie składania wniosków na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz na świadczenie „Dobry Start” odbywać się będzie na parterze w pok. nr 7a.

Wnioski można składać również:

  • Za pomocą platformy Emp@tia,
  • Za pomocą systemów bankowych oraz
  • Za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

W trakcie wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje ograniczenie interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (nie może być więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi-nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:

  • zasłanianiu ust i nosa,
  • przychodzeniu do OPS bez osób towarzyszących,
  • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do budynku,
  • powstrzymaniu się od wizyty jeśli występują objawy tj. gorączka, kaszel, przeziębienie.

Do góry

Skip to content