Bezpłatne konsultacje z prawnikiem i psychologiem

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuję, iż w związku z realizowaną Kampanią Społeczną „NIE TKWIJ W NIEMOCY, STAW CZOŁO PRZEMOCY” w miesiącu grudniu 2020r. i styczniu 2021r. odbędą się bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem.

W ramach konsultacji specjaliści ( psycholog i prawnik) udzielą bezpłatnych porad osobom
i rodzinom dotkniętym przemocą i narażonym na przemoc z terenu Gminy Włoszczowa.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 39 43 261 lub bezpośrednio w siedzibie OPS Włoszczowa przy ul. Partyzantów 14, w godz. od 7.30 do 15.30
w celu ustalenia terminu konsultacji.

Załączniki