Jesteś tutaj:

Autor: admin

Dzięki programowi „Zobacz lepszą przyszłość” udało się przebadać wzrok 49 dzieci z naszej gminy a 12 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne !

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w okresie od 12 lutego 2020r. do 31 stycznia 2021r. realizował program  „Zobacz Lepszą Przyszłość” .

Zgłosiliśmy naszą placówkę do programu. Uznaliśmy, że warto się zaangażować, tym bardziej, że projekt nie wymagał od nas wkładu finansowego. Liczyła się kolejność zgłoszeń, ważne też było wskazanie jak największej ilości podopiecznych kwalifikujących się do programu. Pracownicy socjalni szukali w swoich rejonach chętnych do udziału w badaniach. Udało się, zgłosiliśmy 76 dzieci i zostaliśmy zakwalifikowani- mówi Marta Grabiec Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Organizatorami akcji była Fundacja Polki Mogą Wszystko, Fundacja Vision for Life oraz Grupa Essilor.  Celem Programu było przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych wzroku u dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji. Osobom, które po badaniu okulistycznym stwierdzono wadę wzroku, zagwarantowano bezpłatne okulary korekcyjne.

Koordynatorem akcji z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej była psycholog Halina Stanowska. Program  realizowany był dzięki zaangażowaniu pracowników socjalnych i ich ścisłej współpracy z koordynatorem.

Więcej „Dzięki programowi „Zobacz lepszą przyszłość” udało się przebadać wzrok 49 dzieci z naszej gminy a 12 z nich otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne !”

Program Wspieraj Seniora przedłużony do 31 marca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ponownie przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

Usługa wsparcia polega w szczególności na zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym: artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej oraz pomocy przy rejestracji na szczepienie . Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:

 • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 • w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zakres usługi wsparcia Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym. Seniorzy oraz osoby realizujące usługę wsparcia zobowiązane są do zachowywania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemii, przede wszystkim poprzez noszenie maseczek, zachowanie dystansu społecznego oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu „Wspieraj Seniora”:

 1. Seniorzy zamieszkujący gminę Włoszczowa, którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

 1. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.
 2. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu pomocy oraz datę.
 3. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia.
 4. Pracownik OPS lub wolontariusz dostarczy zakupy i rozliczy się z nich na podstawie paragonu.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną przez Centralną Aplikację Statystyczną w soboty, niedziele i święta do OPS Włoszczowa, rozpatrywane będą od pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Senior może również zgłosić potrzebę usługi wsparcia dzwoniąc bezpośrednio do OPS Włoszczowa pod nr tel.: 41 39 43 261

Każdy Senior zgłaszający potrzebę usługi wsparcia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w celu realizacji usługi w ramach Programu ,,Wspieraj Seniora”.

„Dopłata do czynszu”- pomoc dla najemców i podnajemców uprawnionych do dodatku mieszkaniowego

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż ustawą z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców i podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania wskazanym najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Przedmiotowa pomoc skierowana jest do najemców i podnajemców lokali mieszkalnych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do 31.03.2021r.

Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Ze względów na panującą pandemię preferowany jest kontakt telefoniczny. Numery kontaktowe do OPS 41 39 44 009, 41 39 43 261.

Od 1 lutego 2021r. rusza nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 Plus) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

logo - Rodzina 500+
logo – Rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż w związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy niebawem kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. również drogą tradycyjną (papierową).

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2021r. stanowi podstawę do przyznania i wypłaty świadczenia z wyrównaniem od miesiąca czerwca.
Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w poniżej wskazanych terminach:
złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
 • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Paczki żywnościowe

W dniu dzisiejszym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie przekazali paczki żywnościowe dla potrzebujących rodzin i osób samotnych z terenu Gminy Włoszczowa. Paczki zostały przygotowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta dzięki wsparciu lokalnych firm. Przygotowano ok. 70 paczek. Szczególne podziękowania dla:
– Masarnia Maciej Pierzchnica
– Masarnia Marek Suliga
– Cukiernia Cezary Migoń
– Cukiernia Krzysztof Musiał
– Hurtownia Sad Dawid Piechota

Boże Narodzenie 2020

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
spełnienia marzeń i wielu sukcesów
w Nowym Roku 2021
w imieniu pracowników
oraz własnym

życzy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

we Włoszczowie

Marta Grabiec

Boże Narodzenie 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i wielu sukcesów w Nowym Roku 2021 w imieniu pracowników oraz własnym życzy Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie Marta Grabiec Boże Narodzenie 2020

Załączniki

Informacja dla mieszkańców

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.28.2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2020 roku w zamian za święta przypadające w soboty informujemy, że dzień 24 grudnia  2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie , w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r. (sobota) święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

 

Do góry

Skip to content