Jesteś tutaj:

Autor: admin

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie z dnia 07 czerwca 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.19.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów do dnia 25 czerwca 2021 r. zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa.
 3. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi jego zmianami.
 4. Obowiązek, o którym mowa w pkt 3 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
 5. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Żywe obrazy” wyłonieni!

W związku z realizowaną kampanią społeczną pn. Dziecko w „sieci” oraz ogłoszonym konkursem na fotografię pn. „Żywe obrazy” w dniu 10.06.2021r. zebrała się komisja konkursowa w osobach: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Dudkiewicz, pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Bomba i Pani Izabela Barańska w celu wyłonienia zwycięskich prac. Nad pracami komisji czuwał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marta Grabiec.

Konkurs adresowany był do uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Włoszczowa. Dzieci i ich rodzice wykazali się niebywałą kreatywnością. Wybór laureatów był trudny dlatego komisja postanowiła przyznać ex aequo trzy pierwsze miejsca.

Z radością informujemy, że zwycięzcami konkursu zostali:

Więcej „Zwycięzcy konkursu fotograficznego „Żywe obrazy” wyłonieni!”

Załączniki

Program – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania na realizację ww. Programu dla Gminy Włoszczowa wynosi 51.900 złotych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 52.938 złotych.

Więcej „Program – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej””

Załączniki

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Ogłoszenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

z dnia 10 maja 2021 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OPS.KP.021.18.2021 w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 1. Bezpośrednia obsługa interesantów do odwołania zgodnie z niniejszym zarządzeniem odbywa się w holu na parterze budynku Ośrodka z zastrzeżeniem pkt. 2
 2. W uzasadnionym przypadku pracownik może pilotować interesanta do innego pomieszczenia ośrodka gdzie odbywa się obsługa stanowiskowa z zastrzeżeniem, że liczba interesantów przebywających w pomieszczeniu w tym samym czasie, nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi z wyłączeniem osób realizujących zadania
  w zakresie obsługi interesantów.
 3. Przepisu pkt 2 nie stosuje się do:

1) dziecka do ukończenia 13-go roku życia;

2)osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3)osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;

4) osoby wymagającej pomocy tłumacza;

5) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

 1. Na terenie Ośrodka interesanci zobowiązani są do zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi jego zmianami.
 1. Obowiązek, o którym mowa w pkt 4 dotyczy pracowników tylko podczas bezpośredniej obsługi interesantów.
 2. Podstawową zasadą obsługi interesantów nadal pozostaje droga pocztowa, telefoniczna, mailowa, za pośrednictwem platformy ePUAP lub skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku.

 

MAJOWA KAMPANIA SPOŁECZNA – Dziecko w „sieci”

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie organizuje kampanię społeczną pn. Dziecko w „sieci”. Realizacja przewidziana jest na miesiąc maj w związku z Dniem bez komputera , który obchodzony był 3 maja.

Nowoczesne urządzenia typu komputer, tablet, smartfon stały się elementem codzienności dla współczesnych dzieci, szczególnie w okresie nauki zdalnej. Nie od dziś wiadomo, że nadmierne spędzanie czasu przez dziecko przed komputerem nie wpływa na niego dobrze. Dostęp do internetu stwarza zagrożenie dla dziecka poprzez jednocześnie łatwy dostęp do istniejących w nim różnych szkodliwych treści (np. przemoc, pornografia, wulgaryzm, okrucieństwo, agresja, drastyczne sceny itp.). Dlatego też wychodząc naprzeciw aktualnym problemom Ośrodek poprzez realizację kampanii chce wesprzeć rodziców i ich dzieci poprzez:

 • podniesienie świadomości rodziców i ich dzieci na temat ryzyka kontaktu dzieci ze szkodliwymi treściami w internecie,
 • zacieśnienie więzi między dziećmi i ich rodzicami poprzez zwrócenie uwagi na inne formy spędzania czasu wolnego,
 • przybliżenie rodzicom zjawiska uzależnienia dzieci od internetu.

Więcej „MAJOWA KAMPANIA SPOŁECZNA – Dziecko w „sieci””

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.12.2021 – w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.12.2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Więcej „ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.12.2021 – w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów”

Załączniki

Informacja dotycząca zmiany Inspektora Ochrony Danych

Informujemy Państwa, iż zaistniała konieczność zmiany Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Do dnia 31 marca 2021 roku funkcję tę pełniła Pani Dominika Jankowicz. Od dnia 01 kwietnia 2021 roku funkcję Inspektora Ochrony Danych będzie pełnił Pan Robert Łabuda. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021

ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie
z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie § 8 ust. 9 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie przyjętego Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 marca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2015 r. poz. 1219 ze zm.) w związku z § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ) zarządzam, co następuje:

Więcej „ZARZĄDZENIE NR OPS.KP.021.8.2021”

Konkurs plastyczny – wręczenie nagród

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” nagrodzeni.

W ostatnich dniach dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie miała przyjemność wręczyć nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego pn. „Nie wybuchaj, kochaj, słuchaj – stop przemocy!” . Pandemia utrudniła planowane wcześniejsze rozdanie nagród, dlatego teraz, gdy część dzieci wróciła do nauczania stacjonarnego udało się w reżimie sanitarnym to zrobić.

Konkurs plastyczny został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach kampanii społecznej pn. „Nie tkwij w niemocy, staw czoło przemocy” , przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Więcej „Konkurs plastyczny – wręczenie nagród”

Do góry

Skip to content